ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก : การใส่วัตถุในภาชนะโดยการหยิบและตัก