4 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โดยมีกิจกรรมดังนี้ การถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมการแสดงความกตัญญูต่อบิดา กิจกรรมปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์บริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา โดยมี นายไพโรจน์ ศรีนิล เป็นประธานในพิธี

.