16 ตุลาคม 2563 การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสำหรับนักเรียนพิการ

16 ตุลาคม 2563 : การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสำหรับนักเรียนพิการ ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสำหรับนักเรียนพิการ โดยมีนายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ

.