13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก

เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก (พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ที่วางการอำเภอจะนะ อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

.