12 พฤศจิกายน 2563 การประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม12 พฤศจิกายน 2563 : จัดการประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 คน โดยมี นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประเมิน

.