12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการฯ นายไพโรจน์ ศรีนิลได้บรรยายในหัวข้อบทบาทหน้าในการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการและการช่วยเหลือในระยะเเรกเริ่มให้กับนักศึกษา และนักศึกษาก็ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ ร่วมกับเด็กๆ และได้มอบวิวเเชร์ ขนม เครื่องดืม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการของตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่เด็ก เยาวชน และคนพิการ และคนในสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกัน ณ ห้องประชุมตลิ่งชัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

.