สีประจำศูนย์

 

สีประจำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลา
 
สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ความเจริญงอกงาม
สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ อ่อนเยาว์ ซึ่งต้องพัฒนาให้เจริญงอกงามก้าวหน้า